Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Żdżary

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: <pobierz>

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00040243/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz: <pobierz>

Mapa: <pobierz>

ÓSME PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Ogłoszenie: <pobierz>