Artykuły

PublikacjeGmina Radgoszcz, mapa 1:35 000. Wydana w formie folderu w roku 2005.

Cena 1 zł za egz. Składa się z mapy gminy Radgoszcz oraz krótkiej charakterystyki gminy.
„Oczami dziecka. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego” wspomnienia napisane przez p. Elżbietę Kadzińską-Jagielską.

Wydane w roku 2009, cena 15 zł za egz. Książka zawiera wspomnienia

z Powstania Warszawskiego zapamiętane przez 7-letnią autorkę.

Tomik wierszy różnych -”Sercem pisane” autorstwa p. Kazimiery Kozyra wydany w roku 2003,

cena 3 zł za egz.

Drugi tomik wierszy okolicznościowych – „Sercem pisane” autorstwa p. Kazimiery Kozyra wydany w roku 2008,

cena 7 zł za egz. Tomiki napisane przez już nieżyjącą poetkę ludową gminy Radgoszcz,

składają się z pięknych wierszy, napisanych prostymi słowami. Poetka w swoich wierszach

wychwala piękno rodzinnej gminy, upamiętnia ważne wydarzenia historyczne.

Książka pt.: „Gmina Radgoszcz”, wydana w 2009 roku, cena 15 zł za egz.

Opracowanie poświęcone dziejom i współczesności gminy Radgoszcz.

„Z potrzeby uczniowskiego serca”. Tomik wierszy dedykowanych Ojcu Świętemu

z okazji 25-lecia Pontyfikatu. Opracowany przez Gimnazjum im Ojca Świętego Jana Pawła II w Radgoszczy.

Wydany w roku 2005, cena 4 zł za egz.
„Dzieje parafii w Radgoszczy 1662-1945”. Publikacja opracowana przez Ks. Jacka Słowika.

Wydana w 2006 roku, cena 20 zł za egz. Książka zawiera dzieje parafii w Radgoszczy

– jej dzieje od udokumentowanych początków działalności duszpasterskiej aż do końca II wojny światowej.
Śpiewnik „Piosenki lubiane a zapomniane” zebrane i opracowane przez p. Tadeusza Wójcika.

Wydanie II uzupełnione i poszerzone. Wydany w 2004 roku, cena 30 zł za egz.

Śpiewnik zawiera wiele pięknych tekstów i melodii, śpiewanych przez naszych przodków.

Zachęcamy do wykorzystywania tych utworów w szkołach, instytucjach kultury, klubach,

na spotkaniach rodzinnych.
„Strażacy Ziemi Dąbrowskiej”, opracowana pod redakcją p. Stanisława Bukowca. Wydana w 2009 roku,

cena 40 zł za egz. Książka wydana w formie monografii, dokumentująca historię i współczesność strażaków

powiatu dąbrowskiego.

Pocztówki, 5 wzorów, cena 0,60 zł za sztukę.

Wszystkie przedstawione publikacje można nabyć osobiście w Urzędzie Gminy Radgoszcz codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, pokój nr 20 lub za pobraniem odbioru. W sprawie dodatkowych informacji kontakt tel. (14) 641-41-41 wew. 130 z p. Renatą Klimek