Referaty

REFERAT DS. BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Kierownik ref. ds. Budownictwa i Zamówień Publicznych – Piotr Skiba – tel.14 641 41 39-41 wewn. 131, pok. 6

Zadania Referatu

 

 REFERAT FINANSÓW

 • Skarbnik Gminy – Halina Brożek – tel. 14 641 41 39-41wewn. 124, pok. 14

 • Zastępca Kierownika ref. Finansowego – Głównego Księgowego – Marta Kmieć  – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 129, pok. 19

 • Referent ds. Księgowości Budżetowej – Gabriela Warias – tel.  14 641 41 39-41 wewn. 129, pok. 19

 • Inspektor ds. Obsługi Kasy – Zofia Forgiel – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 119, pok. 5

 • Inspektor ds. Rozliczeń Podatku VAT – Urszula Borek – tel. 14 641 41 39-41, wewn. 138, pok. 16

 

Zadania Referatu

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 • Młodszy referent ds. Informacji Publicznej i Kadr – Magdalena Forgiel  – tel. 14 641 41 39-41, pok. 11

 • Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Grażyna Leśniewska – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 116, pok. 9

 • Inspektor ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony p. pożarowej – Teresa Kruk  - tel. 14 641 41 39-41 wewn. 114, pok. 8

 • Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy – Aneta Mikus – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 132, p. 17

 

Zadania Referatu

 

REFERAT DS. PROMOCJI GMINY, ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OCHRONY ZDROWIA

 • Kierownik ref. ds. Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia – Renata Klimek - tel. 14 641 41 39-41 wewn. 130, pok. 20

 • Starszy Specjalista ds. Rozwoju Przedsiębiorczości – Agnieszka Warias – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 135, pok. 20

 

Zadania Referatu

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Bernadeta Dykas – tel. 14 641 41 39-41, wewn. 125, pok. 10

 

 

Zadania Referatu

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO

 • Kierownik ref. ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego, Radca Prawny– Agata Pikul – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 111, pok. 11

 • Referent ds. Mienia Komunalnego – Anna Błach - tel. 14 641 41 39-41 wewn. 137, pok. 16

 • Referent ds. Mienia Komunalnego – Lidia Filipska – tel. 14 641 41 39 -41

 • Pomoc administracyjna ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Hubert Miotła – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 137, pok. 16

 

Zadania Referatu

OŚWIATA

 • Starszy specjalista ds. Wspólnej Obsługi Płacowej – Andrzej Fijał – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 127, pok. 13

 • Starszy specjalista ds. Wspólnej Obsługi Księgowej – Maria Dykas – tel.  14 641 41 39-41 wewn. 126, pok. 13

 • Referent ds. Wspólnej Obsługi Księgowej – Marcelina Rój – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 126, pok. 13

 

 REFERAT DS. DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Kierownik ref. ds. Drogownictwa i Ochrony Środowiska – Jerzy Bączek – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 121, pok. 3

 • Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Ewa Chwałek – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 133, pok. 3

 

REFERAT DS. PODATKÓW I OPŁAT

 • Kierownik ref. ds. Podatków i Opłat – Małgorzata Kużdżał – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 120, pok. 4

 • Inspektor ds. Wymiaru Podatków – Dorota Babiarz – tel.14 641 41 39-41 wewn. 140, pok. 4

 • Starszy Specjalista ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – Marta Szkotak – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 119, pok. 5

 

REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

 • Kierownik ref. ds. Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy – Agnieszka Rychlińska – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 134, pok. 7

 • Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy – Paweł Kras – tel. 14 641 41 39-41 wewn. 134, pok. 7

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Sekretarka Urzędu Gminy – Natalia Sarat – tel. 14 641 41 39-41, pok. 11