Wójtem Gminy Radgoszcz jest Pan mgr inż. Marek Lupa