Baner

 

OPIS   BANERU GMINY  RADGOSZCZ

 

Baner to prostokąt pionowy  o boku krótszym A i boku dłuższym 3B. Musi być zachowana

proporcja A/B = 4/5. Kolorystyka baneru jest pochodną barw herbowych. Górna część baneru

to prostokąt niebieski o proporcjach  A/B , na którym znajduje się centralnie rozmieszczone godło herbowe o szerokości  2A/5. Dolna część to trzy pionowe pasy o długości 2B. Skrajne pasy są barwy złotej /żółtej/ o szerokości  A/4, natomiast pas środkowy jest barwy niebieskiej o szerokości  A/2.