Herb

 

 

              OPIS  HERBU GMINY RADGOSZCZ

 

Tarcza herbowa jednopolowa, typu hiszpańskiego. Na polu niebieskiej tarczy herbowej

umieszczono rysunek przedstawiający „Ikara z Powiśla”. „Ikar z Powiśla” to dojrzały mężczyzna dobrze zbudowany , sprzężony psychicznie i fizycznie ze swoimi „lotami”; obrazuje to mimika twarzy.

Rysunek skrzydeł – „lotów” nawiązuje do budowy skrzydeł pomnika upamiętniającego Jana Wnęka w Odporyszowie lecz nie jest jego kopią. Pomnik w Odporyszowie  jak i rysunek Ikara na tarczy herbowej nie stanowią rekonstrukcji „lotów” Jana Wnęka .Nie zachowała się żadna  dokumentacja rysunkowa  ani konstrukcje oryginalnych skrzydeł – „lotów”; wszelkie próby odtworzenia opierają się na wyobrażeniu tych konstrukcji na podstawie przekazów ustnych ówczesnych świadków tamtych wydarzeń. 

 

Skrzydła „Ikara z Powiśla” mają rysunek nawiązujący swoimi liniami do piór mitologicznego Ikara. Widoczna jest  konstrukcja skrzydeł koloru białego (srebrnego) jako wyobrażenie lekkiej konstrukcji z cienkich, klejonych listewek z drewna jesionowego łączonych nitami,  pokrytej  złotą  tkaniną.

„Ikar z Powiśla” w herbie musi mieć strój Ikara mitologicznego dla jednoznacznej wymowy herbu

 

 

Barwa złota / żółta/ -  jest odwołaniem do piękna lokalnej przyrody, jej wspaniałości, optymizmu, radości, relaksu, światła i łanów uprawianego w gminie zboża.

 

            Odniesieniem do walorów krajobrazowych jest barwa pola tarczy – błękit – symbolizująca: przestrzeń, swobodę, nieskończoność, piękno, czystość, wodę i powietrze.  Jest to także barwa pozytywna, stwórcza i władcza.

 

            Barwa  srebrna / biała/   jest odniesieniem do symbolu pokory, czystości, uczciwości, lojalności  oraz pokoju.