Wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Radgoszcz”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Całkowita wartość projektu 107 250,00 zł

 

Okres realizacji projektu: od września 2013 r. do czerwca 2014 r.

 

Gmina Radgoszcz we wrześniu 2013 r. rozpoczęła realizację projektu „Wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Radgoszcz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Radgoszcz dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w istniejących przedszkolach.

 


 

W ramach trwałości projektu: “Wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Radgoszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2014/2015 utworzono 1 oddział dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Radgoszczy oraz 2 oddziały dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Luszowicach.