Wniosek o zwrot/przeksięgowanie/zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań <pobierz>

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <pobierz>

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów <pobierz>


Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy <pobierz>

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz Rejestru PESEL: <pobierz>

Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych: <pobierz>

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji: <pobierz>