Informacje o Gminie

Gmina Radgoszcz zajmuje powierzchnię 88 km2. W jej skład wchodzą następujące sołectwa:

Luszowice, kod : 33-206 Luszowice,
Małec, kod : 33-207 Radgoszcz,
Radgoszcz I, kod : 33-207 Radgoszcz,
Radgoszcz II, kod : 33-207 Radgoszcz,
Radgoszcz III, kod : 33-207 Radgoszcz,
Smyków, kod : 33-206 Luszowice,
Żdżary, kod : 33-207 Radgoszcz.

Ogólna liczba mieszkańców wynosi 7 484 (stan na 31.12.2014 r.)

Położenie geograficzne i warunki naturalne

Północna część gminy Radgoszcz leży na Nizinie Nadwiślańskiej, południowa zaś na Płaskowyżu Tarnowskim, w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Gmina wchodzi w skład powiatu Dąbrowa Tarnowska, w województwie małopolskim.
W krajobrazie gminy dominują obszary równinne, miejscami lekko pofałdowane. Jedyną większą rzeką gminy jest Upust, dopływ Brnia. Sieć potoków i strumieni dość obficie nawadnia ten teren. Ponad 15% powierzchni gminy zajmują lasy, koncentrujące się w jej wschodniej części.
Od wschodu gmina Radgoszcz graniczy z województwem podkarpackim, od zachodu z gminą Dąbrowa Tarnowska, od północy z gminą Szczucin, zaś od południa z gminą Lisia Góra. Radgoszcz położona jest w odległości 10 km od siedziby powiatu - Dąbrowy Tarnowskiej.