Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 9 listopada 2017 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Nieprzekraczalny termin zgłaszania opinii uwag minął 27 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy gminy Radgoszcz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 r. zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji do Urzędu Gminy w Radgoszczy nie wpłynęły żadne formularze do konsultacji projektu programu współpracy gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.

Zgodnie z powyższym konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.

Z up. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY
inż. Wiesław Żurawski

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE RADGOSZCZ

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 18 października 2016 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Nieprzekraczalny termin zgłaszania opinii uwag minął 31 października 2016 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy gminy Radgoszcz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 r. zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji do Urzędu Gminy
w Radgoszczy nie wpłynęły żadne formularze do konsultacji projektu programu współpracy gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.

Zgodnie z powyższym konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Lupa

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji.

 

Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2015r.

  

Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2016

 

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz..

 

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

 

Formularz <pobierz>

Program <pobierz>

Regulamin <pobierz>