Spotkanie w starostwie w sprawie plagi komarów

 

Dziś, czyli 12 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie z gospodarzami gmin powiatu dąbrowskiego i dotyczyło uciążliwości spowodowanych przez plagę komarów. Wójtowie i Burmistrzowie jednoznacznie stwierdzili, iż skala zjawiska jest nieporównywalna od pamiętnych czasów powodzi z 2010 roku i własnymi siłami nie są w stanie w dalszym ciągu walczyć z falą moskitów.

Wszystkie gminy prowadzą już, w różnym zakresie i z różnym skutkiem, działania mające na celu ograniczenie zjawiska opanowania przez komary terenów zalewowych i sąsiadującymi, które nachalnie atakują ludzi, zwierzęta hodowlane i dzikie. Szczególnym przypadkiem są warunki w jakich pracują osoby zatrudnione przy zbiorach truskawek.

Po przeprowadzonych analizach samorząd powiatowy i samorządy gminne wspólnie podjęli decyzje o konieczności skoordynowania i kompleksowego działania w skali powiatu. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zwrócił się do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika o wsparcie w postaci oprysków lotniczych na całej powierzchni powstałych rozlewisk oraz wzdłuż cieków wodnych zlewni rzeki Breń i rzeki Wisła, a także akcji zamgławień bezpiecznymi środkami wokół siedlisk ludzkich.

Źródło: http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/spotkanie-z-przedstawicielami-gmin-powiatu-w-sprawie-plagi-komar%C3%B3w.html