Informacja w sprawie akcji odkomarzania

 

Gmina Radgoszcz, podobnie jak inne gminy dotknięte przez powódź, zmaga się z plagą komarów. Wójt Gminy Radgoszcz po raz kolejny zwrócił się z prośbą do Wojewody Małopolskiego o sfinansowanie kosztów zwalczania komarów. Niestety, nasz samorząd nie posiada już żadnych własnych rezerw ani wolnych środków, ponieważ zostały skierowane na akcję przeciwpowodziową.

Wójt Gminy Radgoszcz podkreśla w piśmie do Wojewody, że brak reakcji może wkrótce spowodować zagrożenie epidemiologiczne, a liczne zgłoszenia pogryzień dotyczą zwierząt, ludzi dorosłych oraz przede wszystkim małych dzieci.

Stąd prośba o podjęcie szybkich działań lub zabezpieczenie kwoty oszacowanej wstępnie na ok. 100 tys. złotych. Dodajmy, że akcja odkomarzania z udziałem śmigłowca była skutecznie przeprowadzona po powodzi w 2010 roku. Środki na ten cel pochodziły wyłącznie z dotacji Wojewody. 

W odpowiedzi na pismo wystosowane przez Wójta Gminy Radgoszcz, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poinformował, że akcja odkomarzania powinna być sfinansowana przede wszystkim z budżetu gminy. 

Pismo Wójta Gminy Radgoszcz: <pobierz>

Odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego: <pobierz>