Oszczędnie gospodarujmy wodą

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radgoszcz, w związku z falą upałów i prognozami, które mówią, że w najbliższych dniach będzie utrzymywać się wysoka temperatura, prosimy o oszczędne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Niestety, brak oszczędności w korzystaniu z wody może doprowadzić do sytuacji obniżenia ciśnienia wody w sieci i doprowadzenia do przerw w dostawie wody. Apelujemy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów socjalno-bytowych. Unikajmy podlewania trawników, ogródków, upraw czy mycia samochodów bądź wykorzystujmy do celów wodę studni, o ile jest to oczywiście możliwe. 

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu. Tylko w ten sposób woda dotrze do wszystkich Mieszkańców.