Rachunek bankowy

Opublikowano

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że na rachunek bankowy nr 76 9462 0003 2002 2000 0062 0002 można dokonywać wpłat z tytułu:


• Podatków i opłat lokalnych
• Opłaty skarbowej
• Opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych