Ochrona środowiska

Opublikowano

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 

Radgoszcz, dnia 10 marca 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

           Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Planu Gospodarki niskoemisyjnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
 w godzinach pracy Urzędu.

  1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.

 

 

 

                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                                     mgr inż. Marek Lupa

 

Radgoszcz, dnia 17 marca 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

           Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Planu Gospodarki niskoemisyjnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
 w godzinach pracy Urzędu.

  1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.


WÓJT GMINY

                                                                                                     mgr inż. Marek Lupa

 

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020: <POBIERZ>

Formularz zgłaszania uwag do projektu: <POBIERZ>