Konkurs palm wielkanocnych - 14 kwietnia

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza na: Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych, który odbędzie się tradycyjnie w Niedzielę Palmową, tj. 14 kwietnia 2019 roku przy kościołach parafialnych w:
- Krzywdzie po mszy św. o godz. 10.30,
- Radgoszczy po mszy św. o godz. 10.00,
- Luszowicach po mszy św. o godz. 11.00.

Czytaj więcej: Konkurs palm wielkanocnych - 14 kwietnia

Wiedzą, jak postępować podczas pożaru

Za nami kolejna edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który ma na celu: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Radgoszczy.

Czytaj więcej: Wiedzą, jak postępować podczas pożaru

98. urodziny Ks. Prałata Stanisława Gawędy

Wybrano sołtysów oraz rady sołeckie

We wszystkich sołectwach gminy Radgoszcz przeprowadzono wybory sołeckie. Sołtysami na nową kadencję zostali: Marek Powroźnik (Radgoszcz I), Eugeniusz Stanek (Radgoszcz II), Ryszard Wąż (Radgoszcz III), Józef Foszcz (Luszowice), Alicja Madej (Żdżary), Bogdan Machnik (Małec) oraz Stanisław Żurawski (Smyków). Wójt Gminy Radgoszcz wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Radgoszczy składa serdeczne życzenia i gratulacje dla sołtysów, a także członków rad sołeckich. Niech dobra współpraca z samorządem przełoży się na dalszy rozwój poszczególnych sołectw i realizację przedsięwzięć ważnych dla społeczności lokalnej.

Czytaj więcej: Wybrano sołtysów oraz rady sołeckie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dni Otwarte

Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - informacja o naborze

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość" - powiat dąbrowski. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

Czytaj więcej: Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - informacja o naborze

Recytowali w konkursie im. M. Kozaczkowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zorganizowała gminne eliminacje do XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Radgoszcz i został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i pozycjami książkowymi, a laureaci pierwszych miejsc reprezentowali gminę w eliminacjach powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej. W zmaganiach powiatowych wyróżniono Patrycję Kędzior z Zarzecza Dużego, III miejsce przyznano Ani Błocho.

Czytaj więcej: Recytowali w konkursie im. M. Kozaczkowej