4 tysiące pysznych pierogów

Około 4 tysięcy pierogów przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy na pierwsze Radgoskie Święto Pieroga. Uczestnicy wydarzenia mogli skosztować wielu różnych smakołyków. Były pierogi z owocami, ruskie czy z serem. Dla każdego coś dobrego. Organizatorki wydarzenia dzieliły się ręcznie robionymi smakołykami do godzin wieczornych.

Czytaj więcej: 4 tysiące pysznych pierogów

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Radgoszcz w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16 w Budynku Integracji Wiejskiej w Żdżarach.

Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty

O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku w Małopolsce o dopłaty ubiega się ponad 117 tys. rolników. Do 10 maja, wraz z oświadczeniami, do Agencji wpłynęło blisko 89 tys. formularzy.

Czytaj więcej: Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty

Pierwsze Radgoskie Święto Pieroga - 11 maja

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 27.03.2019 (nr naboru: RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19).
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Radgoszcz, 33-207 Radgoszcz Pl. Św. Kazimierza 7-8, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Dokumentacja: <pobierz>

Do 15 maja biura ARiMR dłużej otwarte

Całość należnych pieniędzy z dopłat zagwarantuje jedynie terminowe złożenie wniosku, a czasu jest coraz mniej. Tylko do 15 maja! Placówki ARiMR w Małopolsce od 6 do 15 maja, w dni robocze, pracować będą od godz. 7.30 do godz. 18.00.

Czytaj więcej: Do 15 maja biura ARiMR dłużej otwarte

Postanowienia komisarza wyborczego

POSTANOWIENIE NR 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: <pobierz>

POSTANOWIENIE NR 62/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: <pobierz>