Zgłoś chęć usunięcia azbestu

Wójt Gminy Radgoszcz informuje mieszkańców o możliwości składania deklaracji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Deklaracje według załączonego wzoru należy składać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy w pokoju nr 11 (sekretariat) w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. Deklaracje, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą sukcesywnie przyjmowane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Czytaj więcej: Zgłoś chęć usunięcia azbestu

Samochód dla OSP Luszowice oficjalnie przekazany

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Luszowice został poświęcony i oficjalnie przekazany miejscowym strażakom. - Zakupiony samochód pożarniczy to praktyczne i pożądane wsparcie techniczne dla naszej jednostki, stojącej na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw kulturowych, a niekiedy ratujących ludzkie zdrowie i życie - podkreślił Józef Foszcz, prezes OSP w Luszowicach.

Czytaj więcej: Samochód dla OSP Luszowice oficjalnie przekazany

Kultywują tradycję uroczystości majówkowych

Zgodnie z tradycją, przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej w Smykowie odbyła się uroczysta majówka i msza święta. Wierni pragną kultywować wieloletnią tradycję i przekazywać ją kolejnym, młodszym pokoleniom. Uroczystość majowa zorganizowana została przez ks. dr hab. prof. nadzw. Bogdana Węgrzyna.

Czytaj więcej: Kultywują tradycję uroczystości majówkowych

Pomoc dla stajni Alado

- Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Wszyscy którzy nas znają wiedzą, że nigdy się nie poddawaliśmy i teraz też tego nie zrobimy. Chcemy dalej rozwijać Alado, być dla Was, robić niesamowite rzeczy i tworzyć piękne miejsce dla ludzi i zwierząt. Z Waszą pomocą to wszystko będzie możliwe - apelują właściciele stajni Alado, która ucierpiała w wyniku powodzi. Każdy może pomóc, szczegóły na stronie: https://zrzutka.pl/ctgfa4.

Ostrzeżenie - 28 maja

Gmina Radgoszcz z najwyższą frekwencją

 

W powiecie dąbrowskim najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego odnotowano w gminie Radgoszcz. Do urn poszło 45,42% mieszkańców naszej gminy. Najwięcej głosów - 83,15% oddano na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj więcej: Gmina Radgoszcz z najwyższą frekwencją

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Radgoszczy (I piętro, pok. 11) w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania pod ogłoszeniem, na Dzienniku Podawczym oraz u Sołtysów (od poniedziałku).

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,

- dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wniosek rolnika <pobierz>

Załączniki rolnika <pobierz>

Zestawienie z kilku gmin <pobierz>