Samochód dla OSP Luszowice oficjalnie przekazany

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Luszowice został poświęcony i oficjalnie przekazany miejscowym strażakom. - Zakupiony samochód pożarniczy to praktyczne i pożądane wsparcie techniczne dla naszej jednostki, stojącej na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw kulturowych, a niekiedy ratujących ludzkie zdrowie i życie - podkreślił Józef Foszcz, prezes OSP w Luszowicach.

Czytaj więcej: Samochód dla OSP Luszowice oficjalnie przekazany

Kultywują tradycję uroczystości majówkowych

Zgodnie z tradycją, przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej w Smykowie odbyła się uroczysta majówka i msza święta. Wierni pragną kultywować wieloletnią tradycję i przekazywać ją kolejnym, młodszym pokoleniom. Uroczystość majowa zorganizowana została przez ks. dr hab. prof. nadzw. Bogdana Węgrzyna.

Czytaj więcej: Kultywują tradycję uroczystości majówkowych

Pomoc dla stajni Alado

- Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Wszyscy którzy nas znają wiedzą, że nigdy się nie poddawaliśmy i teraz też tego nie zrobimy. Chcemy dalej rozwijać Alado, być dla Was, robić niesamowite rzeczy i tworzyć piękne miejsce dla ludzi i zwierząt. Z Waszą pomocą to wszystko będzie możliwe - apelują właściciele stajni Alado, która ucierpiała w wyniku powodzi. Każdy może pomóc, szczegóły na stronie: https://zrzutka.pl/ctgfa4.

Ostrzeżenie - 28 maja

Gmina Radgoszcz z najwyższą frekwencją

 

W powiecie dąbrowskim najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego odnotowano w gminie Radgoszcz. Do urn poszło 45,42% mieszkańców naszej gminy. Najwięcej głosów - 83,15% oddano na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj więcej: Gmina Radgoszcz z najwyższą frekwencją

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Radgoszczy (I piętro, pok. 11) w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania pod ogłoszeniem, na Dzienniku Podawczym oraz u Sołtysów (od poniedziałku).

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,

- dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wniosek rolnika <pobierz>

Załączniki rolnika <pobierz>

Zestawienie z kilku gmin <pobierz>

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Klimowska przekazuje w związku z zaistniałą sytuacją powodziową istotne dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców całego powiatu dostępnymi kanałami komunikacji.

Czytaj więcej: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego