Dorobek artystyczny zaprezentowano w Luszowicach

XI Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół udowodnił, że w naszej gminie mamy wiele talentów artystycznych. Impreza odbyła się w szkole w Luszowicach. Komisja Jury w składzie: Małgorzata Węgiel - przewodnicząca, Jolanta Drożdżowska, Marcelina Kusiak, po ocenieniu 4 form tanecznych, 14 solistów i 2 zespołów wokalnych przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Czytaj więcej: Dorobek artystyczny zaprezentowano w Luszowicach

Informacja o wynikach otwartego naboru

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne: <otwórz>

Małopolskie porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju mieszkańców powiatu dąbrowskiego

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą małopolskiemu porozumieniu o współpracy na rzecz rozwoju mieszkańców powiatu dąbrowskiego: przejdź na stronę. Pod podanym adresem można znaleźć informacje na temat rozwoju osób pracujących, jak i dla powracających z zagranicy.

 

Stypendium szkolne - odbierz decyzję

Wójt Gminy Radgoszcz uprzejmie informuje, że w dniach 4.6.2019 - 11.6.2019 r. w Urzędzie Gminy w Radgoszczy - pok. nr 13 będą wydawane decyzje w sprawie stypendium szkolnego. Warunkiem wypłaty jest odbiór decyzji.

Recytowali w świecie poezji dziecięcej

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy kolejny już raz była gospodarzem gminnego konkursu recytatorskiego „Świat poezji dziecięcej". Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów klas I-V szkół podstawowych z terenu gminy Radgoszcz. Występy 60 uczestników oceniała komisja w składzie: Anna Rosa, Krystyna Frąc, i gimnazjalistka Anna Błocho. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, jury biorąc pod uwagę dobór i interpretację tekstu, kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące miejsca:

Czytaj więcej: Recytowali w świecie poezji dziecięcej

Zapraszamy na Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół

Już w niedzielę, 2 czerwca zapraszamy na Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół. Impreza rozpocznie się o godz. 15 w Szkole Podstawowej w Luszowicach. To 11. edycja wydarzenia, które jest przeglądem młodych talentów z naszej gminy.

Zgłoś chęć usunięcia azbestu

Wójt Gminy Radgoszcz informuje mieszkańców o możliwości składania deklaracji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Deklaracje według załączonego wzoru należy składać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy w pokoju nr 11 (sekretariat) w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. Deklaracje, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą sukcesywnie przyjmowane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Czytaj więcej: Zgłoś chęć usunięcia azbestu